Diện tích - Dân Số

Diện tích tự nhiên

Tổng diện tích đất tự nhiên là 25.546,41ha. 

Dân số

Quy mô dân số: Quy mô dân số của thành phố Uông Bí (theo số liệu năm 2018) là 120.933 người (dân số thường trú).

Tổng dân số thành phố (gồm thường trú và qui đổi): 182.313 người (bao gồm: dân số thường trú 128.063 người, dân số quy đổi 54.250 người).

Cơ cấu dân số thay đổi theo hướng tỷ lệ dân số nội thành ngày một tăng, tỷ lệ dân số ngoại thị giảm dần.

Mức tăng dân số bình quân giai đoạn 2013 – 2018 là 2,04%.

Mật độ dân số 501 người/km2.

Mật độ dân số khu vực nội thành: 680 người/km2.

Mật độ dân số khu vực ngoại thành: 103 người/km2.

Diện tích, dân số thực tế thường trú thành phố Uông Bí phân theo đơn vị hành chính năm 2018

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích

Tự nhiên (ha)

Dân số thực tế thường trú (người)

Khu vực nội thành:

17.623,59

119.877

1

Phường Nam Khê

750,77

10.610

2

Phường Trưng Vương

353,08

8.632

3

Phường Quang Trung

1.404,88

23.217

4

Phường Bắc Sơn

2.714,93

6.984

5

Phường Vàng Danh

5.433,50

14.952

6

Phường Thanh Sơn

945,69

17.255

7

Phường Yên Thanh

1.444,57

9.368

8

Phường Phương Nam

2.173,49

13.888

9

Phường Phương Đông

2.393,22

14.971

Khu vực ngoại thành:

7.932,82

8.186

10

Xã Điền Công

1.193,16

2.077

11

Xã Thượng Yên Công

6.739,66

6.109

Tổng số toàn thành phố:

25.546,4

128.063 ngườiTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 592
Đã truy cập: 1971782