Dự án: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thanh long Uông Bí” dùng cho sản phẩm thanh long của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

09/10/2012 19:44

Kết quả của dự án

1. Kết quả chung

- Nhãn hiệu chứng nhận Thanh Long Uông Bí cho sản phẩm thanh long của TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền và sử dụng trên thực tế;

- Mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận được vận hành trên thực tế. Bộ máy quản lý, kiểm soát và khai thác nhãn hiệu chứng nhận được vận hành và tổ chức chặt chẽ. Trên cơ sở đó, nhãn hiệu chứng nhận Thanh Long Uông Bí được phát triển thêm một bước cả về chất và lượng;

- Thương hiệu của sản phẩm Thanh Long Uông Bí ngày càng được khẳng định và phát triển, tăng lợi nhuận cho người dân địa phương cũng như của những cơ sở kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu chững nhận Thanh Long Uông Bí.

2. Các kết quả cụ thể

- Các chuyên đề đảm bảo đủ cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ cho việc: xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận; quản lý nhãn hiệu chứng nhận và đảm bảo chất lượng sản phẩm Than Long Uông Bí;

- Nhãn hiệu chứng nhận Thanh Long Uông Bí được bảo hộ;

- Mô hình tổ chức quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Thanh Long Uông Bí được xây dựng và vận hành có hiệu quả;

- Hệ thống các công cụ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Thanh Long Uông Bí được xây dựng và vận hành có hiệu quả;

- Mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận được xây dựng có khả năng ứng dụng và nhân rộng cho các sản phẩm đặc sản khác của tỉnh Quảng Ninh.

qt.uongbi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 39
Đã truy cập: 1964915