Đánh giá công tác cải cách hành chính, chỉ số SIPAS năm 2018

11/04/2019 13:04

Sáng 11-4, TP Uông Bí tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, chỉ số SIPAS năm 2018; bàn các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo. Dự, chỉ đạo có các đồng chí: Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Tuấn Đạt - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác CCHC năm 2018.

Năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, song song với việc hoàn thiện Trung tâm HCC, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, Uông Bí đã chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quá trình thực hiện được giám sát chặt chẽ, khoa học. Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 được nâng lên, đạt tỷ lệ 94% tổng số thủ tục hành chính, trong đó dịch vụ công mức độ 4 đạt 40,3%.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; niêm yết công khai TTHC bằng hình thức thiết thực, thích hợp; tăng tỷ lệ hồ sơ được nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích; khuyến khích thanh toán, trả phí, lệ phí qua tài khoản ngân hàng, máy quẹt thẻ; tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt - UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thành phố cũng chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBCCVC; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước từ thành phố đến cấp xã, phường.

Theo đánh giá chỉ số Cải cách hành chính khối các địa phương tỉnh Quảng Ninh năm 2018, Uông Bí xếp thứ 3 và dẫn đầu về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Hội nghị đã thảo luận, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2019. Trong đó, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác CCHC của thành phố năm 2018. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị chuyên môn, xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng, Chương trình hành động số 29, Đề án 25 của thành phố, trong đó phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, giao tài chính tự chủ từng phần và toàn phần cho các đơn vị sự nghiệp công lập; gắn xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT với đào tạo công dân điện tử; thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm 4 tại chỗ: Tiếp nhận - Thẩm định - Phê duyệt - Trả kết quả tại chỗ; đảm bảo thủ tục phải được trả kết quả đúng và trước hạn. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất đối với đội ngũ CBCCVC trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, 6 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC của Uông Bí năm 2018 đã được khen thưởng. Thành phố cũng trao giải thưởng Sáng kiến về cải cách hành chính cấp thành phố năm 2018 cho 3 sáng kiến, gồm: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn phường Thanh Sơn"; "Áp dụng phương pháp trình chiếu nội dung giải quyết khiếu nại/tố cáo lên máy chiếu trong các cuộc họp giải quyết khiếu nại/tố cáo"; 'Bố trí cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn khu và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu".

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hồng Hoàn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 3851761