Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

06/06/2019 15:21

Ngày 6-6, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 9/4/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí chủ trì dự tại điểm cầu TP Uông Bí.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của UBND thành phố Uông Bí, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý nhà nước; rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giám sát chặt chẽ hoạt động. Cùng với tiếp tục hoàn thiện Trung tâm hành chính công, việc cải cách, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính cũng được thành phố đẩy mạnh; các thủ tục hành chính không còn phù hợp được kịp thời bãi bỏ. Số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ cao.

Thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố đã cơ bản triển khai các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại, đào tạo nhân lực có tay nghề cao, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, trình độ lãnh đạo, quản lý; thành thạo chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực. Đổi mới hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, từ năm 2015 đến nay, thành phố đã tiến hành các biện pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thu hút lao động.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, Uông Bí xác định trong thời gian tới sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai công tác cải cách hành chính; tăng cường quản lý, giám sát chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục; nâng cao chất lượng đường truyền, hạn chế sự cố mạng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận các tiện ích và dịch vụ công trực tuyến. Đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác dạy nghề gắn với nhu cầu lao động, việc làm theo điều kiện thực tế; tăng cường cơ sở vật chất, đồng bộ trang thiết bị đáp ứng công tác giảng dạy; làm tốt phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. 

Thanh Hương

qt.uongbi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1223
Đã truy cập: 2105504