Kế hoạch thực hiện NQ số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Thành phố

14/08/2019 11:22

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND thành phố v/v thực hiện NQ số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QL tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Thành phố

            


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1701
Đã truy cập: 3712148