Nhân rộng, xây dựng mô hình đô thị thông minh tại TP Cẩm Phả, Uông Bí và Móng Cái

19/09/2019 16:00

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh đến năm 2020.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Nam Sơn hướng dẫn công dân giải quyết TTHC. Ảnh: Phạm Lợi (CTV)

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu là: Tiếp tục duy trì, giữ vững là một trong ba tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông Việt Nam 2020; 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc sở, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO TCVN 9001:2015. Tối thiểu 50% TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tối thiếu 15% TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Tối thiểu 35% kết quả giải quyết TTHC được trả dịch vụ bưu chính công ích.

Đến năm 2020, tối thiểu 50% TTHC cấp tỉnh, 40% TTHC cấp huyện, 30% TTHC cấp xã được cung cấp ở hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Tối thiểu 60% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; 40% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3; 30% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 4; 100% giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp qua hệ thống Tổng đài đường dây nóng của tỉnh và tại các Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Cung cấp 100% chứng thư số cá nhân cho cán bộ công chức, viên chức từ cấp phó phòng trở lên thuộc các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh...

Nội dung chính của kế hoạch đó là: Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực; phát triển công nghiệp CNTT; phát triển hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, bổ sung quy định, chính sách về CNTT; nhân rộng, xây dựng mô hình thành phố thông minh, đô thị thông minh tại TP Cẩm Phả, Uông Bí và Móng Cái...

Trên cơ sở đó, Kế hoạch cũng đặt ra các giải pháp về môi trường chính sách; tài chính; gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; tổ chức, triển khai; kỹ thuật công nghệ...

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện; Làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT được giao. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các dự án được giao là chủ đầu tư giai đoạn thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy trình theo quy định. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh....

Theo Vũ Đức/quangninh.gov.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1214
Đã truy cập: 5038165