Uông Bí: Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

14/03/2020 17:35

Năm 2020, TP Uông Bí tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nâng cao chất lượng quản trị, nhằm phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Uông Bí hướng dẫn người dân lấy số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thu Chung

Năm 2020, TP Uông Bí tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nâng cao chất lượng quản trị. Thành phố thường xuyên thực hiện rà soát thủ tục hành chính (TTHC). 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Cổng thông tin điện tử thành phố. Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với các phòng, ban, ngành rà soát trình tự thủ tục, bảng phí, lệ phí; chỉnh sửa bổ sung bảng biểu; niêm yết công khai danh mục TTHC, phí, lệ phí, thời gian giải quyết, để công dân nắm bắt, giám sát cán bộ, công chức thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; niêm yết quy trình giải quyết TTHC, sơ đồ các quầy tiếp nhận, danh sách cán bộ làm việc tại Trung tâm.

Thành phố xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính, là công cụ quan trọng trong thực hiện CCHC. Thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác quản trị hành chính, tạo điều kiện tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cho tổ chức, công dân đến làm việc tại Trung tâm, đưa kết quả thực hiện CCHC là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”.

Trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng phương thức giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, cổng dịch vụ công quốc gia; dịch vụ bưu chính công ích; mở rộng hình thức thanh toán qua thẻ POS và trực tuyến qua các ngân hàng thương mại. Công tác tuyên truyền đào tạo công dân điện tử được đẩy mạnh, đa dạng nội dung, hình thức và đối tượng; phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính, giao dịch giữa người dân với cơ quan hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; thanh toán điện tử và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại nhà...

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân từ cấp xã được TP Uông Bí giám sát qua hệ thống camera tự động. Ảnh: Thu Chung

Đến thời điểm này, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được UBND tỉnh công bố là 289 thủ tục; số TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố là 284/284; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 là 262/284 (mức độ 4 là 114 TTHC). Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được UBND tỉnh công bố là 104 thủ tục; trong đó 101 TTHC thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Tổng số thủ tục thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 242/284.

Từ đầu năm 2020 đến ngày 25/2, Trung tâm đã thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 2.543 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã giải quyết 199 hồ sơ, tiếp nhận  4.540 hồ sơ thuộc các lĩnh vực...

Theo Trung Thành/baoquangninh.com.vn

http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/uong-bi-chuyen-bien-manh-me-trong-cai-cach-hanh-chinh-2474625/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 509
Đã truy cập: 3710956