Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với các Ban xây dựng Đảng và Bí thư các địa phương

10/04/2020 22:44

Chiều 10-4, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban trực tuyến với các Ban xây dựng Đảng, một số đơn vị trực thuộc và bí thư các địa phương về tình hình công tác quý I năm 2020, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tham gia họp tại điểm cầu Uông Bí.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Baoquangninh.com.vn

Quý I năm 2020, Uông Bí đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, công điện, điện khẩn để triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường truyền thông về công tác phòng, chống dịch; đồng thời duy trì tốt hoạt động của các điểm cách ly tập trung, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc, liên quan đến ổ dịch; thực hiện công tác khai báo y tế, lập hồ sơ sức khỏe toàn dân. Từ ngày 1-4 đến ngày 9-4, thành phố đã xử lý 108 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thành phố hiện có 3 chốt kiểm soát người ra vào địa bàn, 41 chốt kiểm soát dịch tại khu dân cư.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Uông Bí tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đã kết nạp được 35 đảng viên mới; tổ chức làm việc với Đảng bộ 10 phường, xã để đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, dịch vụ thương mại của địa phương bị ảnh hưởng. Quý I năm 2020, thành phố đón 323 nghìn lượt khách, bằng 26% so với cùng kỳ, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 145 tỷ đồng, bằng 29% so cùng kỳ. Từ tình hình trên, Uông Bí đã xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản tăng trưởng kinh tế, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tổng thu NSNN đến ngày 9/4/2020 đạt 997,9 tỷ đồng, tổng thu NSĐP đạt 481,6 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí báo cáo tại điểm cầu thành phố.

Thành phố đã thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục giữ vững ANTT tại địa bàn.

BTV Thành ủy Uông Bí đã bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308 của BTV Tỉnh ủy, chủ động xây dựng Kế hoạch số 154, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 46 chi, đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị xong văn kiện Đại hội và các điều kiện liên quan; đã tổ chức đại hội điểm chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; các chi, đảng bộ còn lại sẵn sàng tổ chức đại hội khi có chỉ đạo mới của Ban Bí thư và Tỉnh ủy.

Đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ thành phố, Uông Bí đã thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa XX, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định; chuẩn bị các bước để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX; hoàn thành dự thảo các văn kiện liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Quảng Ninh là địa phương tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cấp, ngành, địa phương phải chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và du khách, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự và tiến hành đại hội Đảng các cấp theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, Đề án 196 của nhiều địa phương còn chậm. Trong thời gian cách ly toàn xã hội, có nơi, có chỗ còn để tiến độ công việc chậm lại; một số cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức chưa tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của tỉnh.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu việc phòng chống dịch Covid 19 vẫn là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu. Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương đã có của tỉnh, không trì trệ các nhiệm vụ chung; Phát huy hiệu quả hoạt động và vai trò của tổ tự quản ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong điều kiện kéo dài; thực hiện dạy học trực tuyến trên nền tảng công nghệ thông tin đã được tỉnh quan tâm đầu tư, được phủ rộng khắp đến tận các thôn, bản, khu phố.

Trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện chủ đề công tác năm, tiếp tục rà soát, sàng lọc các trường hợp không đủ điều kiện đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

Về tổ chức đại hội Đảng các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bí thư cấp ủy các địa phương chỉ đạo các chi, đảng bộ cấp cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội điểm; xây dựng các phương án tổ chức đại hội phù hợp với tình hình và chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; tập trung tiến hành thảo luận văn kiện tóm tắt của Trung ương và thảo luận báo cáo đại hội Đảng bộ tỉnh, đại hội cấp cơ sở đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Về đại hội cấp huyện, Ban Tổ chức và các Ban đảng của Tỉnh ủy phối hợp với cấp ủy các địa phương rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt nằm trong cấp ủy không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, các chức vụ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã tham gia cấp ủy để xây dựng đề án tổng thể cả tỉnh về thực hiện chế độ chính sách. Đồng thời, rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ địa phương quản lý. Đảng bộ các địa phương phải xây dựng chương trình đại hội phù hợp, trong đó phải xác định chương trình hành động cấp huyện là trọng tâm.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bầu cử trong đảng, công tác kiểm tra giám sát phục vụ cho đại hội đảng các cấp. Bí thư các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, mất đoàn kết nội bộ.

Đề án nhân sự cấp huyện phải chuẩn bị công phu, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; đảm bảo có tập thể cấp ủy khóa mới trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; đề cao chất lượng, hiệu quả nhân sự khóa mới, đảm bảo phù hợp về độ tuổi, cơ cấu, nữ, dân tộc, cán bộ có trình độ chuyên môn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các địa phương, sở, ngành phải chủ động triển khai các phương án, kịch bản, tính toán chi tiết đầu tư công và điều hành thu chi ngân sách hiệu quả; tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản, tập trung tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng, chế biến chế tạo; tạo điều kiện thuận lợi tối đa sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp của ngành than và các lĩnh vực ít chịu tác động của dịch Covid-19 để tăng năng suất, sản lượng; lưu ý đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Các địa phương tập trung cho công tác GPMB, triển khai các dự án động lực đúng tiến độ tỉnh giao; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư công, quy hoạch, trật tự đô thị, tài nguyên khoáng sản, vật liệu san lấp, cát đá sỏi; đình, giãn, hoãn các dự án không thực sự cấp thiết; xây dựng phương án phục hồi ngành du lịch, dịch vụ.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, Nghị quyết 245 của HĐND tỉnh với quan điểm không ai bị bỏ lại phía sau, nhưng tuyệt đối không để trục lợi chính sách; tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an ninh mạng; bảo vệ chính trị nội bộ; xử lý trường hợp cán bộ, đảng viên đưa thông tin thiếu khách quan, thiếu trung thực, sai sự thật, gây hoang mang dư luận; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời thực hiện nghiêm kỷ cương công vụ…

Hồng Hoàn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 283
Đã truy cập: 3114655