TP Uông Bí: Phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC, SIPAS, DGI năm 2019; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2020

17/06/2020 18:05

Ngày 17-6, TP Uông Bí tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC, SIPAS, DGI năm 2019; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, công tác rà soát TTHC được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công thành phố và trên Cổng dịch vụ công thành phố. Qua rà soát đến ngày 25-5-2020, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được UBND tỉnh công bố là 283 thủ tục. Số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố tại Trung tâm là 278/278 = 100%; Thành phố cũng thực hiện con dấu thứ 2 trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ HCC để việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo nguyên tắc 5 bước là “tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - đóng dấu - trả kết quả” ngay tại Trung tâm, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với đó, nhiều biện pháp  như nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC phục vụ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ, công khai hóa các thủ tục hành chính đã được triển khai. Nhờ đó, kết quả, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) thành phố Uông Bí đạt 91,59/100 điểm, đứng thứ 2 trong khối các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là cũng năm thứ 3 liên tiếp thành phố Uông Bí là đơn vị đứng trong top 3 các huyện thị xã, thành phố dẫn đầu toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên đối với chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), TP Uông Bí chỉ là đơn vị xếp thứ 8/14 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, với sự hài lòng đạt 93,28%. Đối với chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI), thành phố Uông Bí chỉ đạt 64,95 điểm xã hội học, 81,19% chỉ số tổng hợp DGI, xếp thứ 11/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các chỉ số này đã có sự tụt hạng so với các năm trước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích một số nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến một số chỉ số thành phần trong các chỉ số CCHC, SIPAS, DGI còn đạt thấp, yêu cầu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục có sự đổi mới phong cách, thái độ làm việc chuyên nghiệp; thực hiện đúng các quy định trong quá trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng chí yêu cầu: xác định rõ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải là người đi đầu, gương mẫu; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo một số nội dung nhiệm vụ cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ các chỉ số đã được đánh giá để có sự phân tích, nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong CCHC; Tăng cường rà soát, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố; tăng cường sử dụng, ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất không báo trước cũng cần được thực hiện tích cực và thường xuyên. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác giám sát các hoạt động của chính quyền cơ sở; chủ động tiếp thu và phản hồi ý kiến của công dân.


5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC năm 2019 được biểu dương khen thưởng dịp này.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2019 đã được biểu dương khen thưởng.

Mai Hương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 288
Đã truy cập: 3710735