Tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

18/09/2020 10:09

Những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng công tác đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, chất lượng. Với quyết tâm mạnh mẽ, cách làm bài bản, sáng tạo, linh hoạt, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành hình mẫu để các địa phương khác trong cả nước nghiên cứu, học tập, làm theo. Đồng thời tạo cơ sở cả về khoa học và thực tiễn để Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với vai trò là một trong 4 thành phố động lực của tỉnh, đóng góp vào tiến trình đổi mới hệ thống chính trị của Quảng Ninh nói chung, Uông Bí đã có những sự chủ động, bứt phá trong tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ, đoàn thể CT-XH TP Uông Bí.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế gắn với Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Uông Bí đã chủ động rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tích cực thí điểm áp dụng các mô hình hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và phường, xã.

Theo đó, đầu năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí đã ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập, qui chế làm việc, đưa cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đi vào hoạt động.

Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định "Chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị về Ban Tuyên giáo Thành ủy; chuyển nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Thành ủy”.

Năm 2018, Uông Bí tiếp tục tiến hành hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ thành phố; hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố; thành lập Bộ phận chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với 11 xã, phường.

Hết năm 2019, thành phố đã hoàn thành sáp nhập khu Cầu Sến vào khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh; sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định sáp nhập Trường Tiểu học Bạch Đằng và Trường THCS Nam Khê thành Trường TH & THCS Nam Khê.

Quá trình rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tiếp tục bám sát Nghị quyết của trung ương, trên cơ sở điều kiện thực tiễn, Uông Bí đặc biệt quan tâm sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc khối sự nghiệp giáo dục, y tế và sự nghiệp khác của thành phố, kiện toàn, sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động đảm bảo tinh gọn, khoa học. Đơn cử, đối với khối giáo dục, từ năm 2015 đến nay, thành phố đã sắp xếp, giảm 5 điểm trường; bố trí giáo viên dạy liên trường để đảm bảo cơ cấu, định mức lao động; điều chỉnh đội ngũ kế toán, văn thư, hành chính, thủ quỹ tại các trường công lập trên cơ sở bố trí kiêm nhiệm, đảm bảo không tăng biên chế. Mặt khác, thành phố đã đẩy mạnh thu hút, tạo điều kiện xây dựng, thành lập các trường ngoài công lập nhằm giảm áp lực về giáo viên và trường học, mở rộng sự lựa chọn loại hình đào tạo cho người dân. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ được nâng lên, bộ máy đã sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, giảm chi ngân sách nhà nước. Học sinh có môi trường giáo dục tốt hơn, tỷ lệ huy động học sinh đến trường được đảm bảo. Ngành GD&ĐT và thành phố thuận lợi hơn trong đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, như: mở rộng quỹ đất, xây thêm các phòng học, phòng phục vụ học tập, phòng làm việc, các khối phòng phục vụ sinh hoạt tại các điểm trường chính...

Với các đơn vị sự nghiệp công, đi cùng với sắp xếp, tinh gọn đầu mối, thành phố chỉ đạo tăng cường đổi mới cơ chế, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa. UBND thành phố đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Chợ Trung tâm thành phố phù hợp với việc được giao tự chủ về chi đầu tư, chi thường xuyên, thành lập Hội đồng quản lý Ban Quản lý chợ theo mô hình tự chủ mới. Từ năm 2015-2019, thành phố đẩy mạnh giao tự chủ từ một phần kinh phí đến 100% kinh phí hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp. Đến nay, thành phố có 5 đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên (tăng 2 đơn vị so với năm 2015), tăng 4 đơn vị tự chủ từ 10-50% kinh phí hoạt động so với năm 2015. Đồng thời giảm chi ngân sách cho 2 đơn vị sự nghiệp, tổng số kinh phí giảm 11 tỷ đồng so với trước khi thực hiện giao tự chủ kinh phí.

Để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Uông Bí cũng đã chủ động xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị; thống nhất quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Thành phố thực hiện đồng bộ việc tinh giản biên chế, duy trì số biên chế luôn ít hơn tổng biên chế được giao; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Uông Bí cũng đồng thời thực hiện tốt thí điểm hợp nhất và nhất thể hóa đối với một số chức danh người đứng đầu, gồm: Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND thành phố; Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh Thanh tra thành phố; Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch MTTQ, Trưởng Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố. Đến nay, Uông Bí đã nhất thể hóa 100/100 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu; 7/10 phường, xã Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; Bí thư Thành ủy và 100% Bí thư đảng ủy phường, xã không là người địa phương.

Trên địa bàn thành phố, 100/100 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư.

 Thành phố cũng làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ các cấp, đảm bảo dân chủ, đúng quy trình và quy định. Từ năm 2015 đến 2019, tổng số lượt cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu cử là 133 người; 905 lượt cán bộ được quy hoạch vào BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố, phòng ban, đơn vị trực thuộc thành phố; 7.739 lượt cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn, khu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh, thành phố tổ chức.

Nhiệm kỳ qua, nhờ năng động đổi mới tư duy, cách làm, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiệu quả rõ nét là sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa một số cơ quan tham mưu giúp việc khối Đảng và cơ quan chuyên môn khối chính quyền đã được thành phố tập trung giải quyết, từng bước khắc phục được bất cập về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức; chất lượng hoạt động của bộ máy, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn được nâng lên... Những kết quả quan trọng đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, đóng góp không nhỏ vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh.

PV


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 791
Đã truy cập: 3711238