TP Uông Bí: triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”

14/03/2019 15:06

Nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái trong bối cảnh rác thải nhựa đang trở thành hiểm họa môi trường toàn cầu, thành phố Uông Bí ban hành kế hoạch thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn.

Theo đó, thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phong trào Chống rác thải nhựa, nguy cơ ô nhiễm nhựa, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng theo hình thức, nội dùng phù hợp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến tại các sự kiện hưởng ứng kỷ niệm các ngày môi trường hàng năm, các chương trình, hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại, các sự kiện, hội nghị, hội thảo…

Để triển khai phong trào, thành phố khuyến khích các đơn vị, tổ chức nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, thực hiện các chính sách về sản xuất, tiêu dùng bền vững, quản lý tổng hợp chất thải, phế liệu, trong đó tập trung vào chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên. Đẩy mạnh thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng, xử lý, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nhựa, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển KT-XH của thành phố, như: phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện môi trường; tổ chức phân loại, thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy tại nguồn; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy; khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông và sản phẩm nhựa khó phân hủy tại các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mai, trung tâm du lịch…

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường xã của thành phố phấn đấu đến năm 2020 không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy trong các hoạt động thường xuyên, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện do cơ quan nhà nước chủ trì và phối hợp tổ chức; phát động và tổ chức triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng các phong trào thi đua: “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và túi ni lông”; mỗi cán bộ, CCVC và người lao động hành động, vận động người thân cùng “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, thực hiện tái chế, tái sử dụng, thay thế dần các sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần, không thân thiện môi trường trong sản xuất, sinh hoạt. Đồng thời phát hiện, nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, phường xã xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện phong trào chống rác thải nhựa phù hợp với từng địa phương, đơn vị, đối tượng và giai đoạn phát triển; lập nhiệm vụ và đăng ký hoạt động hưởng ứng phong trào đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sáng tạo, tránh hình thức, lãng phí, thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

PV


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 490
Đã truy cập: 3852012