Uông Bí - Đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp

08/12/2021 08:25

Trên địa bàn thành phố Uông Bí hiện có hơn 3.680 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, ngành Nông nghiệp quản lý 1.108 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông nghiệp và hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả và sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành chức năng, công tác đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo công tác ATTP trên địa bàn. UBND các xã phường cũng ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác ATTP tại cơ sở.

Các cơ sở thực phẩm trên địa bàn thành phố ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo ATTP.

Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về đảm bảo ATTP được quan tâm chú trọng. Thành phố đã tăng cường và đổi mới cả về nội dung và hình thức công tác tuyên truyền về đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp với khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP cho đoàn viên, hội viên tại 10/10 xã phường với trên 400 lượt người tham gia. Ngành Nông nghiệp và Công thương tổ chức 1 lớp tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn. Trong năm, thành phố đã tổ chức thành công Lễ phát động triển khai tháng hành động vì ATTP; tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý ATTP thành phố, UBND xã phường và Ban quản lý các chợ đi tham quan, học tập mô hình sản xuất đảm bảo ATTP tại huyện Đầm Hà và thành phố Móng Cái. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đảm bảo ATTP; giúp người sản xuất kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức trong quá trình sản xuất, kinh doanh đồng thời giúp người tiêu dùng hình thành thói quen lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các ngành chức năng tích cực triển khai công tác đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình OCOP, khuyến khích các đơn vị, hộ nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP. Thành phố hiện có 27 sản phẩm OCOP thuộc 3 nhóm ngành: thực phẩm, đồ uống và thảo dược. Trong đó, có 11 sản phẩm OCOP thuộc ngành Nông nghiệp quản lý. 7/11 sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao. Toàn thành phố có 976 hộ trồng vải chín sớm Phương Nam được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Thành phố chỉ đạo các ngành, các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định về đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, coi việc đảm bảo ATTP là giải pháp cốt lõi nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân trên địa bàn cũng như hướng đến mục tiêu đưa các sản phẩm nông nghiệp của địa phương tham gia các chuỗi cung ứng, hệ thống bán lẻ.

 
Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố tham quan mô hình trồng dưa lê vân lưới.

Trong năm, thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATTP tại các cơ sở trong tháng an toàn thực phẩm và các đợt cao điểm. Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã phường là đơn vị được UBND thành phố phân công phân cấp kiểm tra, quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2021, phòng Kinh tế thành phố đã cấp đổi, cấp mới 16 giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP của ngành nông nghiệp. Lũy kế trên địa bàn thành phố có 100% số cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATTP. 1.066/1.066 hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ thuộc phân cấp quản lý của UBND các xã phường đã ký cam kết đảm bảo ATTP, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 70% số cơ sở được kiểm tra sau cam kết. 

 
Đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả tại phường Quang Trung.

Đối với công tác giám sát ATTP, UBND thành phố giao Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh thú y và kiểm soát giết mổ tại 2 cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố. Phòng kinh tế thành phố chủ trì tổ chức lấy 28 mẫu giám sát ATTP sản phẩm nông nghiệp. Kết quả xét nghiệm các mẫu đều đảm bảo các tiêu chuẩn về ATTP.

Trong năm 2021, trên địa bàn thành phố Uông Bí không xảy ra vụ việc gây mất ATTP, hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng ATTP được nâng lên rõ rệt. Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các ngành chuyên môn, sự thay đổi trong nhận thức, ý thức của các hộ kinh doanh và người dân. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý đảm bảo công tác an toàn thực phẩm nói chung, lĩnh vực Nông nghiệp nói riêng; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung; kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm ATTP.

Huyền Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2890
Đã truy cập: 4794976