Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Uông Bí: Nỗ lực chuyển đổi số

26/04/2022 10:05

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Uông Bí giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực tạo đột phá của sự phát triển; là con đường ngắn nhất để tạo đột phá phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững và phát huy vai trò là một trong những trung tâm phát triển năng động của tỉnh Quảng Ninh.

Cũng như nhiều ngành khác trên địa bàn thành phố Uông Bí, trước xu thế tất yếu của chuyển đổi số, ngành Giáo dục thành phố đã và đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Với cách làm linh hoạt, quyết liệt nhưng thận trọng, ngành Giáo dục thành phố Uông Bí kỳ vọng chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ đổi mới phương thức dạy và học trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Học sinh trường tiểu học Lê Lợi học tin học.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí,thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch của trung ương, tỉnh, TP, ngành cấp trên về chuyển đổi số, ngày 04/3/2022,Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-PGĐ&ĐT về Chuyển đổi số ngành giáo dục đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu chung là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số toàn ngành làm cơ sở thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức dạy và học, quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục toàn thành phố, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng tốt với chi phí thấp cho người dân trên địa bàn.

Theo Kế hoạch đã đề ra, đến năm 2025, ngành giáo dục TP phải hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền tảng chuyên ngành về giáo dục; đảm bảo ít nhất 50% học sinh, 100% giáo viên phổ thông có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến; 100% các trường học tiếp tục triển khai phần mềm quản lý trường học trực tuyến; 100% học sinh, giáo viên có hồ sơ điện tử, có mã định danh thống nhất; 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng sổ điểm học bạ, sổ sách, sổ liên lạc điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy; hoạt động tuyển sinh đầu cấp được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; 100% các trường mầm non, phổ thông sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; duy trì 100% cơ sở giáo dục thực hiện thanh toán các khoản thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 80% tổng nguồn thu từ người học của các cơ sở giáo dục tại khu vực đô thị, 50% tổng nguồn thu từ người học của các cơ sở giáo dục tại khu vực miền núi được thanh toán bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ngay trong năm học 2021-2022: đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục tổ chức dạy - học thích ứng với diễn biến dịch bệnh Covid-19; các trường tiểu học, THCS hoàn thành việc xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu video bài giảng trong dạy học; hoàn thành triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh (sớm hơn 01 năm so với yêu cầu của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Đến năm 2030, tất cả thành tố trong hệ thống giáo dục của TP được đưa vào môi trường số:100% giáo viên, học sinh tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến, nguồn học liệu đầy đủ cho toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông; 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục trong hệ thống giáo dục trên địa bàn TP được quản lý trên môi trường số, kết nối thông suốt toàn ngành và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia; 90% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục được thực hiện thông qua môi trường số; 80% các quyết định điều hành được hỗ trợ bởi các hệ thống phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn.

 

Một giờ học tương tác với màn hình.

Thực hiện sự chỉ đạo của ngành, nhiều trường trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng bắt tay vào chuyển đổi số. Trường Tiểu học Lê Lợi là một trong những đơn vị điển hình. Cô giáo Lại Thị Thanh Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết: Cũng như các cơ sở giáo dục khác, năm học 2021-2022, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Có thời điểm, Trường đã phải chuyển sang dạy học trực tuyến. Việc học trực tuyến gây ra nhiều khó khăn trong học tập của học sinh, kể cả việc chăm sóc của các bậc cha mẹ đối với học sinh. Trong khi đó, đa phần các giáo viên của nhà trường độ tuổi cao nên việc cập nhật công nghệ thông tin cũng không tránh khỏi "độ trễ" nhất định. Trước những khó khăn trên, với phương châm "Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học", các thầy, cô giáo cùng học trò đã nỗ lực biến khó khăn thành cơ hội, từng bước thay đổi nhận thức trong phụ huynh về chuyển đổi số để cùng nhau thiết lập phương thức học tập mới. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã chủ động tham mưu cho phòng Giáo dục và Đào tạo TP  tăng cường  đầu tư trang sắmthiết bị như: đường truyền Internet, camera, phòng máy tính thực hành, tivi,âm thanh, màn hình tương tác…,đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Ngoài ra, Trường còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương kêu gọi các mạnh thường quân tặng máy tính xách tay hay thiết bị điện thoại thông minh cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị thông minh để học trực tuyến. Trước yêu cầu về chuyển đổi số, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu mỗi giáo viên cần có kỹ năng sử dụng công nghệ, phải chuyển đổi tư duy để tiếp cận tri thức và phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người. Mặt khác, tư duy và năng lực quản lý của lãnh đạo nhà trường phải thay đổi, cần trang bị kiến thức và tư duy số để có thể làm chủ công nghệ và hiểu rõ giới hạn của công nghệ.

 

Giáo viên chủ nhiệm khai thác học bạ điện tử trên môi trường chuyển đổi số.

Khi yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, bản thân mỗi giáo viên cũng phải nỗ lực thay đổi để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy. Cô Phí Thị Thu, Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6 - Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, ban đầu tôikhông tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn, song với quyết tâm thay đổi phương thức chuyển tải kiến thức mà chuyển đổi số mang lại, tôi cũng như các giáo viên của nhà trường đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, học hỏi bằng nhiều cách khác nhau như: tích cực tham gia các lớp tập huấn trực tiếp, trực tuyến do nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP tổ chức; tìm hiểu trên mạng Internet, học hỏi từ đồng nghiệp… Đặc biệt, tôi cùng các đồng nghiệp đã quan tâm đầu tư tài liệu, phương tiện dạy học, tự trang bị máy tính xách tay giúp thuận lợi hơn cho việc ứng dụng công nghệ, tổ chức giảng dạy trong môi trường số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyển đổi số. Tôi và các giáo viên đã tích cực nghiên cứu, soạn bài giảng điện tử, các ứng dụng trò chơi trực tuyến…, góp phần tạo hứng thú, giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp thu bài giảng tốt hơn. Giáo viên trong Trường cũng đã tích cực tham gia bổ sung kho giáo án điện tử, sẵn sàng chia sẻ các bài giảng. Đồng thời động viên phụ huynh tích cực ứng dụng công nghệ, đầu tư các trang thiết bị để tham gia phối hợp cùng giáo viên trong việc quản lý học tập, rèn luyện của các con trên lớp cũng như ở nhà một cách tốt hơn. 

 

Giáo viên khai thác giáo án điện tử trên môi trường số.

Hiện nay, Trường Tiểu học Lê Lợi đã hoàn thiện thu thập thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục TP, kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung với các phần mềm nghiệp vụ trong nhà trường như: quản lý học sinh, quản lý sức khỏe, y tế học đường, quản lý nhà trường, quản lý tài chính…; liên thông dữ liệu báo cáo lên cơ sở dữ liệu của ngành. Trường có phòng máy tính, phòng học 4.0; 100% lớp học và các phòng bộ môn, thư viện có tivi thông minh hoặc màn hình tương tác, có hệ thống camera bảo vệ và đường truyền mạng chạy tới các lớp, 100% giáo viên sử dụng máy tính xách tay lên lớp… Các giáo viên cũng đã sử dụng thành thạohọc bạ điện tử, giáo án điện tử. Các phụ huynh cũng đã quan tâm hơn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để có thể phối hợp thật tốt với giáo viên, tạo ra những tương tác trong không gian mạng để có thể quản lý việc học tập của con em mình được tốt hơn. Đây là những điều kiện thuận lợi để thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nhà trường. 

 

Học sinh lớp 2A3, trường tiểu học Lê Lợi hào hứng tham gia buổi học tương tác với màn hình.

Với sự linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo, ngành Giáo dục thành phố Uông Bí đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa đảm bảo chương trình năm học  2021-2022, vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên. Có thể thấy, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động giáo dục, nhưng đồng thời cũng tạo ra động lực để chuyển đổi số trở nên mạnh mẽ hơn.

Kim Thuỷ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 230
Đã truy cập: 4774601