Phường Phương Nam: công bố Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

13/05/2022 06:06

Ngày 12/5, phường Phương Nam tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 14 khu dân cư trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Phương Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Phương Nam đã trao Quyết định thành lập 14 Tổ công nghệ số cộng đồng với 140 thành viên tại 14 khu dân cư trên địa bàn. Tổ công nghệ số cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong liên kết, hỗ trợ, phát triển ứng dụng công nghệ chuyển đổi số tại địa phương.

Trao quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 14 khu dân cư.

Mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm giúp chính quyền và các cơ quan chức năng thực hiện các mục tiêu cụ thể của chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của tỉnh về chuyển đối số. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số toàn diện thành phố Uông Bí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; các tài liệu có liên quan đến người dân, hộ gia đình, khu dân cư...

Quang cảnh hội nghị.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường Phương Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức, trong đó có mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò quyết định trong thúc đẩy Chuyển đổi số toàn diện.

Hồng Nhung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1131
Đã truy cập: 4646557