Tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

10/06/2022 10:15

Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu các đơn vị; là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục. Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được tỉnh quan tâm chú trọng, với những giải pháp quyết liệt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tháng 2/2022.

Với phương châm tích cực chủ động phát hiện, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh; xử lý nghiêm minh, công khai các vụ việc, vụ án tham nhũng, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động trong triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”...

Trên cơ sở thực tiễn của địa phương, tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ; về kiểm tra, giám sát kê khai tài sản của cán bộ; về nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; ban hành các quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng...

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh cũng thể hiện rõ nét quan điểm: Phát triển, ổn định phải đi đôi với đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó lấy phòng ngừa làm chủ đạo, chống sai phạm là quan trọng; phòng ngừa bằng cả hệ thống đồng bộ các giải pháp, nhất là bằng hệ thống tổ chức, bằng thể chế, cơ chế, mối quan hệ trách nhiệm thông qua hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định. Đồng thời, gắn liền phòng chống tham nhũng, lãng phí với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, như xây dựng quy hoạch chiến lược, cải cách hành chính, cơ cấu lại đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai và tài nguyên, đổi mới cơ chế lựa chọn cán bộ lãnh đạo thông qua thí điểm thi tuyển cạnh tranh...

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính, kinh tế, hình sự trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoàn thiện quy chế, quy định gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, tăng cường công khai, minh bạch, dân chủ, trách nhiệm giải trình. Tỉnh cũng tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, giảm cơ chế “xin - cho”, duyệt cấp; tăng tính công khai, minh bạch trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng thanh tra, kiểm toán, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

Một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh chú trọng thực hiện đó là phát huy vai trò của nhân dân, báo chí, các đoàn thể trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tỉnh luôn coi trọng việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về sai phạm, tham nhũng thông qua công khai số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan hành chính nhà nước để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp về hoạt động của cơ quan nhà nước; công khai thông tin chỉ đạo, xử lý... qua đó góp phần cảnh báo, răn đe.

Ngoài các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính... Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn công tác phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn, quản lý tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công; quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công; trong đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng cán bộ; theo dõi, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ công khai tài chính theo định kỳ; việc thực hiện các chế độ chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với CBCCVC-LĐ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; việc kê khai tài sản thu nhập và công khai minh bạch bản kê khai tài sản của CBCCVC...

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, qua việc thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên tại cơ quan, đơn vị, đạo đức công vụ của đội ngũ CBCCVC được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác được đảm bảo và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát đã hạn chế việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ và hiện tượng tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật trong CBCCVC; kịp thời phát hiện dấu hiệu tội phạm, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đặc biệt đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nền hành chính hiệu quả, minh bạch; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đến nay cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện với 5 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI và các chỉ số PAR-Index, PAPI, SIPAS. Quảng Ninh cũng nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước ở Chỉ số phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ đánh giá trong 2 năm gần đây. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Theo Thu Chung/baoquangninh.com.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2891
Đã truy cập: 5030720