Kiểm tra công tác theo dõi thi hành, phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Thanh Sơn

10/08/2022 14:30

Ngày 9/8, đoàn kiểm tra của thành phố đã kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; ban hành rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; hoà giải ở cơ sở năm 2021 tại phường Thanh Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong năm, UBND phường đã phân công công chức Tư pháp tham mưu công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND phường ban hành; thường xuyên tự rà soát văn bản để phát hiện những quy định không còn phù hợp, đảm bảo tính hợp lý, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn phường được thực hiện đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh từ phường đến 11 khu dân cư, tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ; phát hành các tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích. Trong năm 2021, UBND phường đã phối hợp tổ chức 4 hội nghị với 450 người tham dự; cấp phát 5.500 tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Lãnh đạo phường Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

UBND phường đã ban hành kế hoạch triển khai đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở năm 2021. 11/11 khu dân cư đều có tổ hoà giải với 53 hoà giải viên. Năm 2021, UBND phường tiếp nhận 17 vụ việc; hòa giải thành 17 vụ việc, đạt 100%.

UBND phường đã triển khai và đạt kết quả cao về thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác đánh giá, tổng hợp, chấm điểm, đề nghị phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đúng hướng dẫn.

UBND phường đã ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 với trọng tâm là: thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và đã triển khai tốt các nội dung đề ra.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tổ chức nghiêm túc, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/12/2021, UBND phường Thanh Sơn đã ban hành 41 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 77.050.000 đồng.

Lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra thành phố ghi nhận công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại UBND phường Thanh Sơn năm 2021 đã có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời yêu cầu UBND phường, các ngành chức năng nghiêm túc khắc phục.

Huyền Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 614
Đã truy cập: 4801937