Phương thức tiếp nhận đề nghị cấp hóa đơn điện tử

14/09/2022 15:40

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần phát sinh; khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần có hóa đơn giao cho người mua thì gửi đơn đề nghị cấp HĐĐT đến cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Nơi nộp hồ sơ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP như sau:

Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập hoặc nơi phát sinh việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Hồ sơ nộp tại Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Hồ sơ nộp tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Phương thức tiếp nhận quy định khoản 1 Điều 12 Quy trình quản lý HĐĐT ban hành kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-TCT (ngày 5/10/2021), có 2 phương thức tiếp nhận đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh, cụ thể:

1. Trường hợp người nộp thuế đã có chữ ký số hoặc tài khoản sử dụng Cổng điện tử:

Cổng điện tử tiếp nhận đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh Mẫu số 06/ĐN-PSĐT.

Đồng thời cơ quan thuế tiếp nhận trực tiếp các tài liệu liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT có mã của người nộp thuế theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh (như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý...).

2. Trường hợp người nộp thuế chưa có chữ ký số và tài khoản sử dụng Cổng điện tử:

Tiếp nhận đề nghị Mẫu số 06/ĐN-PSĐT bản giấy có ký, đóng dấu (nếu có) của người nộp thuế và các tài liệu liên quan theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh (như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý...), bản chụp chứng từ nộp thuế vào NSNN sau khi đối chiếu với bản gốc của người nộp thuế lưu giữ. 

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan thuế đã hướng dẫn và triển khai đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có nhiều cách để đăng ký như: Đăng ký trực tiếp qua ứng dụng eTax Mobile, qua ứng dụng thuế điện tử, đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua liên kết với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để gửi đề nghị Mẫu số 06/ĐN-PSĐT theo phương thức điện tử, người nộp thuế cần thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử và đăng ký thuế.   

Nguyễn Nhung (Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh)

Theo baoquangninh.com.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1144
Đã truy cập: 5032445