Làm việc chưa đủ một năm, người lao động có được hưởng trợ cấp mất việc?

12/12/2022 09:02

Điều 47 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trợ cấp mất việc làm.

Điều 47. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, người lao động bị mất việc làm, đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên thì mới có thể được hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định trên.

Lưu ý rằng, thời gian người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cũng như thời gian đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì sẽ không được tính vào thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm.

Theo laodong.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1025
Đã truy cập: 5325426