Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

03/02/2023 10:02

Ngày 29/12/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 5974/BXD-GĐ về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật số 27/2001/QH10 có hiệu lực:

– Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và cha cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật số 27/2001/QH10 có hiệu lực, cần xem xét, tham khảo các giải pháp kỹ thuật về PCCC bổ sung, tăng cường đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an hướng dẫn tại Văn bản số 1684/C07-P4 ngày 21/7/2021 để tham mưu cho Hội đồng nhân dân cùng cấp bổ sung, sửa đổi các giải pháp xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó cần phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND cấp quận, huyện triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;

– Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình cam kết thực hiện việc khắc phục các tồn tại, quá trình khắc phục cần đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật có liên quan; giao các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND cấp quận, huyện thực hiện kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình;

– Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu, công năng công trình, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường PCCC cho phù hợp với các quy định hiện hành;

– Về lâu dài cần nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nhà ở, chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xây dựng;

– Tổng hợp nhng khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có có thẩm quyền để hướng dẫn, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Đối với các công trình vi phạm quy định về PCCC đã đưa vào sử dụng sau thời điểm Luật số 27/2001/QH10 có hiệu lực:

– Giao các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về PCCC;

– Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng, phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC rà soát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các trường hợp công trình có tồn tại, vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Trường hợp cn thiết, báo cáo UBND cấp tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân cùng cấp để được xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;

– Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện việc khắc phục nhm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật về xây dựng, PCCC để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

3. Giao các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Trường hợp công trình chuyển đổi công năng thì phải thực hiện việc điều chỉnh thiết kế xây dựng, thiết kế PCCC theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về PCCC và các pháp luật có liên quan.

4. Yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc bảo trì công trình, bảo trì hệ thống, thiết bị PCCC theo đúng quy định, đặc biệt đối với công trình đã đưa vào khai thác sử dụng lâu năm nhằm đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn vận hành và an toàn cháy, nổ cho các công trình.

Theo pbgdpl.quangninh.com.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1786
Đã truy cập: 6464236