Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị

13/09/2023 10:50

Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí vừa ban hành Công văn số 2722/UBND ngày 08/9/2023 về việc Nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/9/2023; giao Phòng Nội vụ thành phố theo dõi, đôn đốc, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc triển khai Chỉ thị 08 của tỉnh. Trong đó, tập trung kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện chấn chỉnh, đề nghị xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đặc biệt là các trường hợp thiếu trách nhiệm trong xử lý công việc đối với người dân, tổ chức dẫn đến chậm chễ, tiêu cực. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh nêu rõ: Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc; hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đạo đức công vụ; tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; đẩy nhanh thời gian xử lý, giải quyết công việc; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chức trách, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thiếu trách nhiệm trong xử lý công việc, vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đạo đức công vụ.

 Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí.

Công văn cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, tuân thủ nghiêm các quy định trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp, kỷ luật phát ngôn; tâm huyết, tận tuỵ, gương mẫu hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa đại khái, kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy… Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức…, nhằm xây dựng văn hoá liêm chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực.

Công văn cũng yêu cầu việc thường xuyên rà soát công việc theo thẩm quyền để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc; đồng thời có hình thức xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng. Khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc trang phục công sở lịch sự, gọn gàng, đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định; tuân thủ các quy định về chuẩn mực giao tiếp, quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp, quy tắc ứng xử nơi công cộng, với nhân dân nơi cư trú và trong gia đình; có ý thức trách nhiệm trong đảm bảo an toàn công sở, môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp… Đặc biệt, yêu cầu tuyệt đối không được sa vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, sử dụng ma tuý và các chất kích thích, gây nghiện; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không hút thuốc lá tại phòng làm việc, phòng họp, cơ quan; nghiêm cấm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.

 

Thanh Hương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 449
Đã truy cập: 6021102