Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

06/11/2023 11:06

Sẽ tạm đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh tại những khu vực, vị trí việc làm có dấu hiệu, nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn; chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các biện pháp, giải pháp khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động - Đó là nội dung công văn của Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, phường; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng lao động, nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác ATVSLĐ; tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn, vệ sinh lao động; những thiệt hại, sự cố mất an toàn lao động đối với các vụ tai nạn lao động do ngạt khí, cháy nổ... đã xảy ra trong thời gian qua. Thực hiện nghiêm, kịp thời việc tạm đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh tại những khu vực, vị trí việc làm có dấu hiệu, nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn; chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các biện pháp, giải pháp khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Đối với chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động; tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị; xây dựng biện pháp, phương án làm việc theo quy định. Trong trang cấp, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động từ sớm, từ xa.

Thanh Hương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2082
Đã truy cập: 6474200