Công ty Than Nam Mẫu-TKV: Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ- PCCN lần thứ 17 năm 2015

17/03/2015 08:00
  Vừa qua, Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015. Với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.         

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2015, Công ty Than Nam Mẫu tập trung triển khai một số nội dung sau: Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về công tác ATVSLĐ-PCCN tới tất cả người lao động trong Công ty thông qua bản tin nội bộ, Đài truyền thanh Công ty… Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các loại hình công nghệ mới trong khai thác, đào lò, sàng tuyển góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động. Đối với các thiết bị điện trong hầm lò phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng. Đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động, PCCN nhằm giảm thiểu tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm luật pháp ATVSLĐ-PCCN.

 

Đại diện các đơn vị, phân xưởng kí cam kết thi đua, thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015.

 

Tại đây, đại diện các đơn vị, phân xưởng đã tiến hành kí cam kết thi đua, thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015.

 

 

Vũ Nhị


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2121
Đã truy cập: 4453776