Đảng bộ TP Uông Bí: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015

31/08/2015 21:00
Đảng bộ TP Uông Bí vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vi Xuân Trọng, Phó Trưởng ban chỉ đạo Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng ninh; đồng chí Vũ Xuân Phú, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm cao Hải, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố. 

Quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết 01-NQ/TU, trong những năm qua, Uông Bí đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, tạo sự nhất quán trong chỉ đạo và thực hiện nên chương trình xây dựng Nông thôn mới của thành phố đã được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả. Nhờ xác định rõ nhiệm vụ, đầu tư có trọng điểm trong từng giai đoạn để tập trung chỉ đạo thực hiện nên các mục tiêu đã đề ra đã đạt hiệu quả và có sức lan tỏa rộng. Diện mạo đô thị trên địa bàn nông thôn 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công đã được thay đổi mạnh mẽ.  Thành phố đã huy động các nguồn lực tham gia xây dựng chương trình Nông thôn mới với tổng kinh phí từ ngân sách và xã hội hóa lên tới trên 455 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa đạt gần 143 tỷ đồng. Nhân dân 2 xã đã hiến gần 17 ngàn m2 đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, cuối năm 2011, các tiêu chí về Bưu điện, tỷ lệ hộ nghèo, y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự xã hội đã đạt so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2012, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, chợ, giáo dục. Năm 2013, cơ bản 2 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với 18/19 tiêu chí.

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ thầng cơ sở đã được đầu tư đồng bộ. Kinh tế khu vực nông thôn được đổi mới, phát triển và hoạt động có hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn TP Uông Bí 5 năm qua cũng còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: Kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Một số chỉ tiêu đặt ra thực hiện còn chậm. Một bộ phận nhân dân còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Mặt khác, vì là địa phương tự cân đối ngân sách, lại ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cho xây dựng Nông thôn mới của TP Uông Bí còn hạn hẹp. Mô hình sản xuất  nông, lâm, ngư nghiệp còn manh mún, nhiều người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi các mô hình kinh tế; quy mô phát triển kinh tế trang trại, gia trại chưa nhiều và chưa mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, chỉ rõ những thế mạnh, những hạn chế tồn tại trong xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua, trong giai đoạn 2015-2018, TP Uông Bí đề ra các mục tiêu nhiệm vụ, cùng với những giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công đạt chuẩn Nông thôn tiên tiến vào năm 2018. Trong đó, tập trung vào các giải pháp: Nâng cao công tác tuyên truyền, xác định cộng đồng là chủ thể, phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn từng bước hiện đại gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn, đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tiếp tục củng cố đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mô hình kinh tế; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, vai trò MTTQ và các đoàn thể, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của dân từ cơ sở và thực hiện tốt cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị đã tiến hành khen thưởng cho 14 tập thể và 18 cá nhân có thánh tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2015. 

 

Thanh Hương - Hải Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1494
Đã truy cập: 6320108