Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2015 và triển khai kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020

30/10/2015 09:00
  TP Uông Bí vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010-2015 và triển khai kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới tiên tiến tại 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công, giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.  

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, 5 năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công, TP Uông Bí đã được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc và đạt được kết quả tốt đẹp. 19/19 tiêu chí của chương trình đã đạt theo tiêu chí đề ra. Điền Công  và Thượng Yên Công là 2 trong số các xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới đợt 1 năm 2015. Tháng 3 năm 2015, Uông Bí đã hoàn tất hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh đề nghị trung ương ra quyết định công nhận TP Uông Bí là địa phương hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Tổng nguồn lực huy động trong 5 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới là 455 tỷ 316 triệu đồng. Trong đó, nguồn huy động từ xã hội hóa chiếm đến gần 143 tỷ đồng, bằng 31,4%.

Tuy nhiên sau 5 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế: Kết quả trên một số lĩnh vực đạt được còn chậm hoặc chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương; tư tưởng của một bộ phận người dân còn ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước; là một đơn vị tự chủ kinh phí nên nguồn vốn dành cho chương trình còn hạn hẹp; các mô hình phát triển kinh tế của người dân còn manh mún, nhỏ lẻ; năng lực của một số cán bộ cấp xã còn hạn chế.

Giai đoạn 2016-2020, TP Uông Bí đã có kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng Điền Công và Thượng Yên Công là 2 xã nông thôn mới tiên tiến. Trong đó, chú trọng các tiêu chí về con người như: Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững; tiếp tục ưu tiên hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để đầu từ cơ sở hạ tầng, tăng cường các nguồn vốn hỗ trợ phát triển các mô hình phát triển kinh tế; giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tiến tới xây dựng 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công đạt nông thôn mới tiên tiến theo lộ trình của tỉnh.  

 

Thanh Hương 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1138
Đã truy cập: 6319752