TỔ CHỨC BỘ MÁY KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

30/08/2016 12:00

1. Ban lãnh đạo 

 Giám đốc: Nguyễn Trọng Chín

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại văn phòng:02033.854455

+ Điện thoại di động: 0976.599.456

+ Email: chinnt@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Chỉ đạo và điều hành toàn diện hoạt động của KBNN Uông Bí; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác tài chính nội bộ; công tác Kiểm soát chi NSNN;

 

 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.566147

+ Điện thoại di động: 0168.587.8278

+ Email: tuyetnt010@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ : 

- Phụ trách công tác kế toán,thanh toán; công tác Tổng hợp-Pháp chế, Cải cách thủ thục hành chính; Văn thư, lưu trữ; Hành chính, bảo vệ, an ninh, an toàn trụ sở, Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão; kho quỹ; công tác ISO; Công tác tự kiểm tra; phối hợp với Công an trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA của Liên Bộ Tài chính - Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN.

- Thực hiện nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động cơ quan khi Giám đốc ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  

2. Phòng Giao dịch

 

                                         

 

Kế toán trưởng: Đinh Tiến Quân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

+ Trình độ LLCT:Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0972.629.799

+ Email: quandt01@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Chỉ đạo điều hành hoạt động giao dịch, Tham mưu giúp giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công tác Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN; nhiệm vụ Kiểm soát chi NSNN; Tài vụ nội bộ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.  

  

 

 

- Giao dịch viên: Vũ Thị Thanh Hiên

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0985.869.734

+ Email: hienvtt01@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Uỷ Quyền kế toán trưởng

- Kiểm soát thu NSNN. Tổng hợp báo cáo hoạt động nghiệp vụ KBNN.

- Phụ trách các đơn vị giao dịch khối trung ương; cácphường Phương Nam, Yên Thanh, Nam Khê, Bắc Sơn; các đơn vị Ngân sách thành phố.

- Ký ủy quyền khi Kế toán trưởng đi vắng.

  

 

 

- Giao dịch viên: Nguyễn Thị Minh

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0392.528.988

+ Email: minhnt20@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Kế toán liên kho bạc; Kế toán lệnh chi tiền cơ quan tài chính; Kế toán chi tiêu nội bộ.

- Phụ trách các đơn vị giao dịch khối các trường THCS, các đơn vị ngân sách tỉnh; phường Thanh sơn, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

   

 

 - Giao dịch viên: Nguyễn Thị Quỳnh

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.854781

+ Điện thoại di động: 0936.565.474

+ Email: quynhnt01@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Phụ trách công nghệ thông tin.

- Kế toán Thanh toán song phương điện tử.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị khối trường Mầm non, Tiểu học; UBND Phường Phương Đông, các đơn vị khối An ninh, Ngân sách trung ương, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

   

 

 

- Giao dịch viên: Nguyễn Thị Hà Giang

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0986.137.922

+Email: giangnth08@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Kế toán thu NSNN.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị khối văn phòng ủy ban, Ngân sách xã phường (Trưng Vương, Thượng Yên Công) ,và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

    

 

 

- Giao dịch viên: Trần Xuân Quang

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

+ Trình độ LLCT

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0904.328.388

+ Email: Quangtx@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư XDCB ngân sách Thành phố;Phụ trách công tác báo cáo vốn đầu tư XDCB.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị: Phường Quang Trung, Đại học Hạ Long, Phòng Giáo dục,Khối MTTQ,và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

   

 

 - Giao dịch viên: Trần Thị Thuý Dung

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.856676

+ Điện thoại di động: 0349.588.255

+ Email: dungttt04@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Công tác hành chính, văn phòng.

- Kế toán thu NSNN.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị khối Tiểu học, UBND Phường Vàng Danh,và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

- Giao dịch viên: Nguyễn Thị Hương Mai

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0988.762.286

+ Email: mainth03@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Phụ trách các phường Nam Khê, phường Trưng Vương và 14 đơn vị dự toán cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công.

 

  

 

- Thủ kho kiêm thủ quỹ, kiểm ngân: Trần Thị Kha

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0856.156.909

+ Email: khatt03@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Công tác văn thư.

- Thủ kho kiêm thủ quỹ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  

 

- Nhân viên bảo vệ: Phạm Bá Thạnh

+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854.036

+ Điện thoại di động: 0912.402.388

+ Nhiệm vụ: Bảo vệ, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  

 

- Nhân viên bảo vệ: Nguyễn Thị Quỳnh Chi

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854036

+ Điện thoại di động: 0386 347 693

+ Nhiệm vụ: Bảo vệ, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 812
Đã truy cập: 4775183