TỔ CHỨC BỘ MÁY KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

30/08/2016 12:00

1. Ban lãnh đạo

 

- Giám đốc: Trần Thanh Luận

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854455

+ Điện thoại di động: 0913.312.909

+Email: luantt01@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của đơn vị; Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác nghiệp vụ kế toán nhà nước; công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.                          

 

- Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.566147

+ Điện thoại di động: 038.587.8278

+Email: tuyetnt010@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ : Phụ trách công tác Kiểm soát chi NSNN vốn ĐTXDCB, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;  công tác Kho quỹ; hành chính – bảo vệ; thanh tra – kiểm tra; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tự kiểm tra nghiệp vụ của đơn vị; Ủy quyền Giám đốc và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.    

  

 2. Tổ kế toán Nhà nước 

 

                                         

- Tổ trưởng: Đinh Tiến Quân

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854781

+ Điện thoại di động: 

+ Email: quandt@vst.gov.vn  

+ Nhiệm vụ: 

Phụ trách chung tổ kế toán. Mở tài khoản và quản lý hồ sơ mở tài khoản  các đơn vị giao dịch.                        

 

 

 

- Tổ phó: Vũ Thị Thanh Hiên

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854781

+ Điện thoại di động: 0985.869.734

+Email: hienvtt01@vst.gov.vn 

+ Nhiệm vụ: 

Phụ trách kho quỹ; Kế toán chi NSTW; Ký kiểm soát thu trên chương trình TCS; Ký ủy quyền KT trưởng khi Kế toán trưởng đi vắng.                                       

  

 

- Kế toán viên: Nguyễn Thị Minh

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854781

+ Điện thoại di động: 01692.528.988

+Email: minhnt20@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ: Kế toán thu ngân sách nhà nước; Kế toán chi NS xã Phường (Phương Đông, Phương Nam, Bắc Sơn, Quang Trung); Kế toán chi NS huyện; Kế toán chi khối an ninh quốc phòng; Kế toán tài khoản tạm thu tạm giữ; Kế toán chi tiêu nội bộ KBNN Uông Bí.    

  

 

 

- Kế toán viên: Vũ Đức Sinh

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854781

+ Điện thoại di động: 0906.119.855

+Email: sinhvd@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ: Kế toán chi ngân sách tỉnh.                              

  

 

 

- Kế toán viên: Hoàng Thị Thúy

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854781

+ Điện thoại di động: 01679.456.686

+Email: thuyht13@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Kế toán chi ngân sách khối mầm non và tiểu học;  chi ngân sách xã phường (Điền Công, Vàng Danh); tổng hợp và làm báo cáo biên lai.                 

 

 

 

- Kế toán viên: Nguyễn Thị Hà Giang

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854781

+ Điện thoại di động: 0986.137.922

+Email: giangnth08@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Chi ngân sách khối văn phòng ủy ban, ngân sách xã phường (Thanh Sơn,Yên Thanh, Trưng Vương, Thượng Yên Công, Nam Khê); ngân sách huyện; thanh toán song phương.                       

  

 

- Thủ quỹ: Vũ Đức Hải

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.854781

+ Điện thoại di động: 0914.660.669

+Email: haivd05@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ: Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân                             

 

3. Tổ tổng hợp - hành chính 

 

 

 

- Tổ trưởng: Trần Xuân Quang

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

+ Trình độ LLCT

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.856676

+ Điện thoại di động: 0904.328.388

+Email: Quangtx@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của tổ, phụ trách công tác kiểm soát chi thanh toán vốn ĐTXD cơ bản, trực tiếp KSC xây dựng cơ bản NS tỉnh và NS huyện; phụ trách công tác báo cáo; phụ trách công tác hành chính và bảo vệ.                         

 

 

 

 

- Cán sự: Đinh Khắc Nam

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.856676

+ Điện thoại di động: 0982.92.1222

+Email: namdk@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Kiểm soát chi đầu tư  xây dựng cơ bản khối Trung Ương, Khối xã phường, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn quy hoạch; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.     

 

 

- Nhân viên: Phạm Bá Thạnh

+ Trình độ chuyên môn:

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.856036

+ Điện thoại di động: 0912.402.388

+ Nhiệm vụ: Bảo vệ                                                                                                                                      

 

 

- Nhân viên: Nguyễn Thị Quỳnh Chi

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.856036

+ Điện thoại di động: 0168.634.7693

+ Nhiệm vụ: Bảo vệ                                                                                                                                

 

- Nhân viên: Vũ Văn Hưng

+ Trình độ chuyên môn:

+ Điện thoại văn phòng: 0203.3.856036

+ Điện thoại di động: 0165. 746.8948

+ Nhiệm vụ: Lái xe cơ quan kiêm bảo vệ                                                                                                          

 

 

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 49274137.