Danh sách video

Chuyên mục
Loại video
Từ khóa
Tìm kiếm
 
31/03/2023 8:18:25 CH 237
Chuyên mục: Hoạt động,
31/03/2023 8:10:03 CH 80
Chuyên mục: Hoạt động,
Uông Bí là đô thị phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, nằm trong tâm điểm vùng tam giác động lực phát triển miền Bắc là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thành phố với lịch sử văn hóa lâu đời, có danh sơn Yên Tử là kinh đô Phật giáo của cả nước, đồng thời là đô thị trung tâm về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, y tế và giáo dục - đào tạo của tỉnh. Phát huy lợi thế sẵn có, với sự nỗ lực quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, những năm qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, với mức tăng trưởng ổn định.
31/03/2023 8:00:00 CH 616
Chuyên mục: Hoạt động,