Trang chủ Báo cáo KTXH
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
18/04/2020 09: 14:00
Báo cáo số 348/BC-UBND, ngày 18/4/2020 Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
20/02/2020 16: 01:00
Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2,...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
20/01/2020 18: 07:00
Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01,...
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2019, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020
23/12/2019 14: 07:00
Báo cáo số538/BC-UBND ngày 02/12/2019 về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019
18/10/2019 17: 50:00
Báo cáo số 459/BC-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10,...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
10/09/2019 18: 05:00
Báo cáo số 393/BC-UBND ngày 10/9/2019 của UBND thành phố v/v tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
15/08/2019 21: 00:00
Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 15/8/2019 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8,...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
15/07/2019 16: 05:00
Báo cáo số 303/BC-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7,...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
20/05/2019 16: 00:00
Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 20/5/2019 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5,...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
20/02/2019 16: 00:00
Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 20/02/2019 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 837
Đã truy cập: 2109909