Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2018 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/11/2018 16: 00:00
Thông báo số 662/TB-UBND ngày 01/11/2018 về kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2018 tại Trụ sở tiếp...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/10/2018 14: 00:00
Thông báo số 632/TB-UBND ngày 15/10/2018 về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Trụ...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/10/2018 19: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/09/2018 17: 57:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
04/09/2018 15: 59:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/8/2018 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/08/2018 19: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/08/2018 16: 05:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2018 tại trụ sử Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/07/2018 15: 13:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/07/2018 15: 07:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2018 19: 07:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 240
Đã truy cập: 6324015