Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 12 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/12/2016 22: 15:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/11/2016 19: 15:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 11 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/11/2016 15: 15:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
18/10/2016 11: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 3 tháng 10 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/10/2016 12: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/09/2016 09: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 9 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/09/2016 11: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/08/2016 09: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 8 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/08/2016 11: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/07/2016 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1911
Đã truy cập: 6474029