Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/08/2023 17: 27:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/07/2023 16: 56:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/7/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/07/2023 15: 59:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2023 16: 09:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2023 16: 51:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/5/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Uông Bí
15/05/2023 18: 05:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Uông Bí
05/05/2023 10: 24:00
Thông báo số 909/TB-UBND ngày 09/5/2023 của UBND thành phố kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2023 tại...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/4/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Uông Bí
17/04/2023 17: 31:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/4/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Uông Bí
04/04/2023 10: 06:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/3/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Uông Bí
16/03/2023 14: 52:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 718
Đã truy cập: 6322206