Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 01 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/01/2023 19: 55:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 01 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
04/01/2023 15: 19:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/12/2022 11: 17:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/12/2022 09: 20:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/11/2022 17: 57:00
Thông báo số 760/TB-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/11/2022 19: 20:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
19/10/2022 13: 30:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 10 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/10/2022 17: 56:00
Thông báo số 652/TB-UBND ngày 03/10/2022 kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 10 năm 2022 tại Trụ sở...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/09/2022 17: 31:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 9 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/09/2022 19: 22:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 386
Đã truy cập: 5992364