Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 6 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2021 18: 33:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 5 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/05/2021 17: 34:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
04/05/2021 17: 57:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 5 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
04/05/2021 17: 36:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/04/2021 17: 25:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/04/2021 16: 28:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/03/2021 16: 42:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/03/2021 15: 22:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/01/2021 15: 43:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 1 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/01/2021 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1087
Đã truy cập: 5025672