Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/8/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/08/2022 18: 15:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/08/2022 16: 52:00
Thông báo số 511/TB-UBND ngày 01/8/2022 của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2022...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/7/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/07/2022 17: 51:00
Thông báo số 488/TB-UBND ngày 15/7/2022 kết quả tiếp công dân ngày 15/7/2022 tại Trụ sở tiếp công...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/07/2022 17: 25:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2022 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2022 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/05/2022 16: 28:00
Thông báo số 318/TB-UBND ngày 16/5/2022 kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 tại Trụ sở tiếp công...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
04/05/2022 18: 38:00
Thông báo số 214/TB-UBND ngày 04/5/2022 kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/4/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/04/2022 17: 06:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/04/2022 20: 02:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2309
Đã truy cập: 6011023