Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/03/2021 15: 22:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/01/2021 15: 43:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 1 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/01/2021 15: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/12/2020 17: 05:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/12/2020 17: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
16/11/2020 10: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
02/11/2020 17: 01:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
02/11/2020 09: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 405
Đã truy cập: 5575240