Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 1 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/01/2021 15: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/12/2020 17: 05:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/12/2020 17: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
16/11/2020 10: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
02/11/2020 17: 01:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
02/11/2020 09: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành...
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
14/09/2020 11: 00:00
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/9/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
01/09/2020 17: 53:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1648
Đã truy cập: 5850597