Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 5 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
04/05/2021 17: 36:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/04/2021 17: 25:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/04/2021 16: 28:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/03/2021 16: 42:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/03/2021 15: 22:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/01/2021 15: 43:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 1 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/01/2021 15: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/12/2020 17: 05:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/12/2020 17: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
16/11/2020 10: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 509
Đã truy cập: 6319123