Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
02/11/2020 17: 01:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
02/11/2020 09: 40:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành...
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
14/09/2020 11: 00:00
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/9/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
01/09/2020 17: 53:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/08/2020 15: 06:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 3 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/08/2020 16: 37:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/07/2020 18: 04:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
01/07/2020 17: 33:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 351
Đã truy cập: 6595063