Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh quý 3 năm 2022
14/10/2022 15: 16:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2022 - Phường Trưng Vương
03/10/2022 11: 33:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 6 tháng đầu năm 2022
14/07/2022 10: 02:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh quý I năm 2022
14/04/2022 08: 35:00
Quyết định v/v Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2021 (phường Yên Thanh)
12/01/2022 14: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 9 tháng đầu năm 2021
12/10/2021 15: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 2 năm 2021 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2021 15: 20:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 6 tháng đầu năm 2021
06/07/2021 11: 44:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2021 của UBND xã Thượng Yên Công
13/04/2021 13: 49:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 3 tháng đầu năm 2021
08/04/2021 13: 08:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1541
Đã truy cập: 5043732