Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 6 tháng đầu năm 2018
15/06/2018 15: 48:00
Phường Phương Đông công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
10/06/2018 11: 53:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
17/04/2018 16: 36:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2018 của phường Phương Nam
15/04/2018 20: 21:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2018 của UBND xã Thượng Yên Công
10/04/2018 17: 04:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 3 tháng đầu năm 2018
10/04/2018 12: 23:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Nam Khê 3 tháng đầu năm 2018
10/04/2018 11: 46:00
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2018 - Ủy ban nhân dân phường Vàng Danh
05/04/2018 16: 41:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2018 của xã Điền Công
05/04/2018 12: 27:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB 3 tháng đầu năm 2018 của phường Bắc Sơn
04/04/2018 14: 09:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3917
Đã truy cập: 6044441