Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB phường Quang Trung quý 1 năm 2018
03/04/2018 14: 23:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn quý I năm 2018
13/03/2018 16: 10:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Phương Đông
10/03/2018 10: 41:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2018
10/03/2018 09: 50:00
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách phường năm 2018 (Phương Nam)
21/12/2017 10: 33:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn năm 2017
12/12/2017 19: 04:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 9 tháng năm 2017
14/10/2017 16: 00:00
Xem dưới đây
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng năm 2017
12/10/2017 12: 00:00
Xem dưới đây
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông 9 tháng đầu năm 2017
07/10/2017 16: 00:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 9 tháng đâu năm 2017
12/09/2017 21: 42:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 649
Đã truy cập: 6001490