Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn năm 2017
12/12/2017 19: 04:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 9 tháng năm 2017
14/10/2017 16: 00:00
Xem dưới đây
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng năm 2017
12/10/2017 12: 00:00
Xem dưới đây
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông 9 tháng đầu năm 2017
07/10/2017 16: 00:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 9 tháng đâu năm 2017
12/09/2017 21: 42:00
UBND phường Quang Trung thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm năm 2017
15/08/2017 07: 20:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của UBND phường Vàng Danh
12/08/2017 17: 00:00
Xem dưới đây
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Nam Khê 6 tháng đầu năm 2017
12/08/2017 11: 10:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2017 của UBND phường Trưng Vương
16/07/2017 12: 05:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã Thượng Yên Công
16/07/2017 00: 00:00
Xem dưới đây:
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 823
Đã truy cập: 5547073