Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2020 17: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý II năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2020 16: 19:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường Phương Nam
06/07/2020 15: 13:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Bắc Sơn
03/07/2020 14: 15:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 3 tháng đầu năm 2020
14/04/2020 14: 50:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
13/04/2020 18: 06:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông quý I năm 2020
10/04/2020 15: 33:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB 3 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Bắc Sơn
06/04/2020 16: 13:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 12 tháng năm 2019
13/01/2020 12: 59:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
10/01/2020 16: 42:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 580
Đã truy cập: 3753460