Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 - UBND phường Phương Đông
23/12/2019 16: 58:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Phương Đông
15/10/2019 16: 23:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
11/10/2019 18: 14:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự án thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2019 của UBND phường Trưng Vương
10/10/2019 18: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
10/10/2019 13: 10:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng năm 2019
09/10/2019 19: 57:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Yên Thanh
08/10/2019 16: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của phường Phương Nam
08/10/2019 15: 59:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của phường Phương Nam
08/10/2019 15: 59:00
Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2019- UBND phường Vàng Danh
07/10/2019 19: 12:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 581
Đã truy cập: 3753461