Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
09/10/2020 16: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2020
08/10/2020 13: 09:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2020 của phường Phương Nam
06/10/2020 19: 58:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Yên Thanh
15/07/2020 17: 54:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2020 17: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý II năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2020 16: 19:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 của phường Trưng Vương
10/07/2020 11: 04:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường Phương Nam
06/07/2020 15: 13:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Bắc Sơn
03/07/2020 14: 15:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 3 tháng đầu năm 2020
14/04/2020 14: 50:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 938
Đã truy cập: 6033204