Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Bắc Sơn
04/10/2019 16: 55:00
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2019 - UBND phường Vàng Danh
15/07/2019 17: 57:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Phương Đông
15/07/2019 15: 30:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Yên Thanh
12/07/2019 14: 33:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
11/07/2019 18: 47:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của phường Phương Nam
10/07/2019 17: 56:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự án thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 của UBND phường Trưng Vương
10/07/2019 15: 51:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 2 năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2019 15: 41:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 6 tháng đầu năm 2019
09/07/2019 10: 04:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 6 tháng năm 2019
08/07/2019 18: 56:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 582
Đã truy cập: 3753462