Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 của phường Bắc Sơn
02/07/2019 15: 52:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông quý I năm 2019
15/04/2019 19: 20:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2019 của UBND phường Thanh Sơn
12/04/2019 12: 59:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2019 - UBND phường Phương Nam
11/04/2019 19: 51:00
Thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2019 của UBND phường Yên Thanh
10/04/2019 19: 40:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng quý I năm 2019 của UBND phường Trưng Vương
10/04/2019 17: 47:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
10/04/2019 14: 07:00
Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2019 của phường Bắc Sơn
04/04/2019 10: 17:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán năm 2018 - phường Phương Đông
11/02/2019 18: 36:00
Thông báo  về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh  9 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 14: 01:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 338
Đã truy cập: 3753218