Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của UBND phường Yên Thanh
15/07/2018 11: 03:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Thượng Yên Công
11/07/2018 10: 22:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam 6 tháng năm 2018
10/07/2018 09: 09:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 6 tháng đầu năm 2018
07/07/2018 11: 05:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB phường Bắc Sơn 6 tháng đầu năm 2018
04/07/2018 09: 14:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
03/07/2018 11: 23:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm của UBND phường Trưng Vương
03/07/2018 07: 24:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 6 tháng đầu năm 2018
15/06/2018 15: 48:00
Phường Phương Đông công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
10/06/2018 11: 53:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
17/04/2018 16: 36:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1183
Đã truy cập: 5043374