Trang chủ Cải cách hành chính
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021
08/03/2021 14: 42:00
Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 08/3/2021 của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm...
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Uông Bí năm 2021
04/03/2021 09: 44:00
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Uông Bí năm 2021
11/02/2021 08: 37:00
Quyết định số 458/QĐ-UBND, ngày 11/2/2021về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính...
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính thành phố Uông Bí năm 2021
14/01/2021 15: 23:00
Quyết định số 138/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện...
Quyết định vv sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Uông Bí
14/01/2021 15: 13:00
Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND thành phố vv sửa đổi, bổ sung Quy chế...
Quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Uông Bí
14/01/2021 14: 14:00
Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/014/2021 của UBND thành phố về việc kiện toàn thành...
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Uông Bí năm 2021
11/01/2021 15: 43:00
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch...
Tuyên truyền lưu động tại phường Phương Nam
20/12/2020 10: 05:00
Tối 19-12, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố phối hợp với UBND phường Phương Nam tổ chức...
Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng CCHC và các Chỉ số CCHC; Chỉ số hài lòng của người dân
02/12/2020 11: 18:00
Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng CCHC và các Chỉ số CCHC; Chỉ số hài lòng của...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
20/11/2020 17: 05:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 513
Đã truy cập: 3753393