Trang chủ Dự toán NSĐP trình HĐND xã, phường
Quyết định công bố công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND cấp phường quyết định dự toán ngân sách phường Yên Thanh năm 2022
21/12/2021 11: 21:00
Niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND cấp phường quyết định dự toán ngân sách phường Yên Thanh năm 2021
20/12/2020 14: 17:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách xã năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công trình HĐND xã
25/12/2019 16: 48:00
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách phường trình Hội đồng nhân dân năm 2020 - UBND phường Phương Đông
20/12/2019 16: 05:00
Niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND cấp phường quyết định dự toán ngân sách phường Yên Thanh năm 2020
20/12/2019 15: 50:00
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mầu làm căn cứ trình HĐND phường Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 - UBND phường Trưng Vương
19/07/2019 16: 03:00
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mầu làm căn cứ trình HĐND cấp phường Quyết định dự toán ngân sách phường Yên Thanh năm 2019
21/12/2018 16: 30:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác trình HĐND phường Phương Đông
15/12/2018 21: 42:00
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mầu làm căn cứ trình HĐND cấp phường Quyết định dự toán ngân sách phường Trưng Vương năm 2019
11/12/2018 21: 00:00
Thông báo về việc niêm yết công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của UBND phường Thanh Sơn trình HĐND phường
18/07/2018 15: 53:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1150
Đã truy cập: 5032451