Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo công tác y tế quý I/2020
10/03/2020 14: 31:00
Báo cáo công tác y tế quý I/2020
Báo cáo tình hình hoạt động của thường trực HĐND Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020
10/03/2020 08: 34:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm công tác Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2020
09/03/2020 10: 44:00
Báo cáo số 06/BC-TNMT, ngày 09/3/2020 về Kết quả thực hiện nhiệm công tác Tài nguyên và Môi trường...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
20/02/2020 16: 01:00
Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2,...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
20/01/2020 18: 07:00
Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01,...
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2019, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020
23/12/2019 14: 07:00
Báo cáo số538/BC-UBND ngày 02/12/2019 về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo...
Báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2019
16/12/2019 16: 59:00
Báo cáo số 567/BC-BCĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí: kết quả công tác quản lý Nhà nước về...
Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2019
09/12/2019 16: 26:00
Báo cáo số 250/BC-YT ngày 9/12/2019: Tổng kết công tác Y tế năm 2019
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
02/12/2019 08: 47:00
Báo cáo số 538a/BC-UBND, ngày 02/12/2019 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
08/11/2019 10: 31:00
Báo cáo số 192/BC-TNMT Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2019,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 55
Đã truy cập: 3723269