Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
16/05/2019 20: 48:00
Báo cáo số 677/BC-HĐND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí - Văn phòng HĐND và UBND Thành phố...
Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; quy trình, thủ tục hỗ trợ chi phí giết mổ và phí kiểm soát giết mổ gia súc tại cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn (giai đoạn 2016-2018).
20/12/2018 11: 36:00
Nghị quyết số 619/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về kết quả giám sát công tác...
Nghị quyết số 620/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về kết quả giám sát công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ đất 20% diện tích đất ở tại dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.
20/12/2018 11: 34:00
Nghị quyết số 620/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về kết quả giám...
Nghị quyết số 621/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
20/12/2018 11: 33:00
Nghị quyết số 621/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về kết quả giám...
Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
20/12/2018 11: 32:00
Nghị quyết số 622/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về nhiệm vụ phát...
Nghị quyết Về việc hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường từ nguồn thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư
20/12/2018 11: 30:00
Nghị quyết Về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện quản lý quy hoạch, sử dụng đất đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.
20/12/2018 11: 30:00
Nghị quyết số 623/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về kết quả giám...
Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020
20/12/2018 11: 28:00
Nghị quyết số 625/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Về việc điều...
Nghị quyết số 626/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019
20/12/2018 11: 25:00
Nghị quyết số 626/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: về dự toán...
Nghị quyết số 627/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: V/v điều chỉnh tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
20/12/2018 11: 23:00
Nghị quyết số 627/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: V/v điều chỉnh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3068
Đã truy cập: 5201271