Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
NQ kết quả giám sát về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp tạm giao (5%), đất nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp (đất rừng SX, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng) trên địa bàn thành phố
24/07/2019 16: 09:00
Nghị quyết số 735/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát về...
Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/07/2019 16: 08:00
Nghị quyết số 734/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố v/v xác nhận kết quả bầu...
Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/07/2019 16: 07:00
Nghị quyết số 733/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố v/v xác nhận kết quả bầu...
Nghị quyết v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/07/2019 16: 06:00
Nghị quyết số 732/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố v/v xác nhận kết quả miễn...
Nghị quyết v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/07/2019 16: 05:00
Nghị quyết số 731/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố v/v xác nhận kết quả miễn...
Thông báo về chủ trương điều chỉnh quy hoạch vốn chỉnh trang đô thị năm 2019
18/07/2019 11: 28:00
Thông báo số 728/TB-UBND ngày 28/7/2019 của HĐND thành phố về chủ trương điều chỉnh quy hoạch vốn...
Công văn V/v tuyên truyền chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
10/07/2019 16: 20:00
Thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thành Phố khoá XIX , nhiệm kỳ 2016-2021
05/07/2019 09: 02:00
Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và lịch tiếp xúc cử tri
21/05/2019 16: 23:00
Thông báo số 679/TB-HĐND ngày 21/05/2019 của HĐND thành phố: nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9...
Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
16/05/2019 20: 48:00
Báo cáo số 677/BC-HĐND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí - Văn phòng HĐND và UBND Thành phố...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 830
Đã truy cập: 5572656