Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
16/07/2020 14: 52:00
Nghị quyết số 959/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: về kết quả giám sát việc giải quyết ý...
Nghị quyết V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
16/07/2020 14: 25:00
Nghị quyết số 952/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân...
Nghị quyết V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 860/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố
16/07/2020 14: 20:00
Nghị quyết số 950/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
16/07/2020 14: 09:00
Nghị quyết số 951/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6...
Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
14/05/2020 15: 07:00
Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về một số giải pháp hỗ trợ...
Nghị quyết Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
09/04/2020 20: 02:00
Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch...
Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/03/2020 19: 58:00
Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về một số nhiệm vụ, giải pháp...
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
20/12/2019 13: 43:00
Nghị quyết số857/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn...
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
20/12/2019 13: 39:00
Nghị quyết số 863/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
20/12/2019 11: 23:00
Nghị quyết số 857/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 526
Đã truy cập: 3753406