Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIX , nhiệm kỳ 2016-2021
24/12/2020 15: 29:00
Báo cáo số 1102/BC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Tổng kết hoạt động của Hội đồng...
Nghị quyết của HĐNDN thành phố về dự toán ngân sách nhà nước
22/12/2020 17: 48:00
Nghị quyết số 1098/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố về dự toán ngân sách nhà...
Nghị quyết của HĐND thành phố phê duyệt chủ trường đầu tư dự án: Sữa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ngã 3 Tân lập đến đầu tuyến đường vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang
22/12/2020 17: 37:00
Nghị quyết số 1097/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố phê duyệt chủ trường đầu...
Nghị quyết của HĐND thành phố phê duyệt chủ trường đầu tư dự án: Sữa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ngã 3 Tân lập đến đầu tuyến đường vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang
22/12/2020 17: 37:00
Nghị quyết số 1097/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố phê duyệt chủ trường đầu...
Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
22/12/2020 17: 34:00
Nghị quyết số 1096/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển...
Nghị quyết của HĐND thành phố về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu tái định cư, khu dân cư hai bên tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài
22/12/2020 16: 25:00
Nghị quyết số 1095/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố về phê duyệt điều chỉnh...
Nghị quyết của HĐND thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
22/12/2020 16: 21:00
Nghị quyết số 1094/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố về kết quả giám sát việc...
Nghị quyết của HĐND thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thuế trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017 - 2020
22/12/2020 15: 55:00
Nghị quyết số 1093/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố về kết quả giám sát việc...
Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
22/12/2020 15: 49:00
Ngị quyết số 1092/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển...
Nghị quyết của HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đâu tư dự án: Sửa chữa nhà làm việc của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH thành phố
22/12/2020 15: 44:00
Nghị quyết số 1090/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2243
Đã truy cập: 5568739