Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Nghị quyết về kết quả giám sát công tác cải tạo, phục hồi môi trường đối với một số dự án sau khi khai thác tài nguyên, khoáng sản, bãi đổ thải trên địa bàn thành phố
16/07/2020 15: 56:00
Nghị quyết số 958/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: về kết quả giám sát công tác cải tạo,...
Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021
16/07/2020 15: 23:00
Nghị quyết số 957/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: về chương trình giám sát của HĐND thành...
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
16/07/2020 14: 52:00
Nghị quyết số 959/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: về kết quả giám sát việc giải quyết ý...
Nghị quyết V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
16/07/2020 14: 25:00
Nghị quyết số 952/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân...
Nghị quyết V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 860/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố
16/07/2020 14: 20:00
Nghị quyết số 950/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
16/07/2020 14: 09:00
Nghị quyết số 951/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6...
Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
14/05/2020 15: 07:00
Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về một số giải pháp hỗ trợ...
Nghị quyết Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
09/04/2020 20: 02:00
Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch...
Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/03/2020 19: 58:00
Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về một số nhiệm vụ, giải pháp...
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
20/12/2019 13: 43:00
Nghị quyết số857/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2684
Đã truy cập: 5336358